Sign in to follow this  
Followers 0

สอบถามคนที่เปลี่ยนนามสกุลตามคู่สมรสชาวนอร์เวย์ครับ

1 post in this topic

สอบถามคนที่เปลี่ยนนามสกุลตามคู่สมรสชาวนอร์เวย์ครับ

หากเปลี่ยนนามสกุลตามคู่สมรสชาวนอร์เวย์แล้ว(หลังจากจดทะเบียนที่นอร์เวย์)

เรากลับมาเปลี่ยนบัตรประชาชน พาสปอร์ต ทีไทย ตรงนี้ต้องเอาหลักฐานการแต่งงานจากนอร์เวย์มาใหมครับ (ในกรณีที่ไม่ต้องการให้บันทึกสถาณภาพว่าแต่งงานแล้วที่นอร์เวย์)

ถ้าต้องใช้ใบสมรสจากนอร์เวย์ด้วย ตรงนี้เวลาไปให้สถานทูตนอร์เวย์ในไทยรับรอง ก่อนนำไปแปลเป็นไทย ใช้เวลานานใหมครับ ต้องจองคิวก่อนใหม?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0