Sign in to follow this  
Followers 0

อารมณ์สูนค่ะวันนี้ อยากระบาย สาเหตุเพราะวันนี้สามีโทรถาม UDI เรื่องวีเรส ว่าทำไมรอนานนานจัง

1 post in this topic

อารมณ์สูนค่ะวันนี้ อยากระบาย สาเหตุเพราะวันนี้สามีโทรถาม UDI เรื่องวีเรส ว่าทำไมรอนานนานจัง มีอะไรขัดข้องมั้ย เพราะเกือบจะ4เดือนแล้ว และทำไมบางคนอาทิตย์เดียวใด้แล้ว บางคนไม่ถึงเดือน ไม่ถึง3เดือนก็มี เจ้าหน้าที่นางบอกเป็นไปไม่ใด้ เคสสามารถล่าช้าไปถึง14เดือน และไม่มีใครใด้ก่อน3เดือน สามีเราแย้งว่ามีสิ หลายคนเลย นางบอก impossible..😖 เราอยากขอเสียงยืนยันจากเพื่อนๆที่ใด้วีเรสภายในสามเดือนหรือเร็วกว่านั้นมั่งคะ ..มันมูดดี้มากเลย เพราะเรารู้ว่ามี แต่นางบอกอิมพอสสิเบิ้ล😣

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0