Sign in to follow this  
Followers 0

visa เชงเก้น ฝรั่งเศส สอบถามการจองวัน จองได้นานไหม

1 post in this topic

จะเดินทางวันที่ 21/5/2018

ตั้งใจจะไปทำวีซ่าประมาณเดือน มีนาคม เพราะเดือน4-5 อาจต้องไปต่างประเทศ ไม่สามารถทิ้งเล่มไว้ได้
อยากทราบว่าถ้าต้องการจองคิวให้ได้สักกลางเดือนมีนาคม ควรเข้าไปกรอกข้อมูลวีซ่าประมาณช่วงไหน ก.พ. เร็วไปไหม หรืออย่างไร 

และเคยมีประวัติเข้าเชงเก้นมาแล้วเกือบสิบครั้ง ยังไม่เคยไปขอที่ฝรั่งเศสมาก่อน แบบนี้มีลุ้นได้วีซ่าสักหกเดือนหรือมากกว่านั้นบ้างไหม?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0