Sign in to follow this  
Followers 0

การขอวีซ่าแคนาดาแบบละเอียดจากหลายท่านนะคะ 

1 post in this topic

#นี่สรุปการขอวีซ่าแคนาดาแบบละเอียดจากหลายท่านนะคะ 
บีเข้าใจถูกมั้ย ข้อไหนส่วนไหนต้องแก้ไข ช่วยบอกด้วยนะคะ 
มาคะ เศร้านานมันไม่ดี จะขอสู้ใหม่ ยื่น #วีซ่าแคนาดา แล้วจะยื่นเอกสารอีกครั้งวันที่ 14 มีนานี้หลังกลับจากเกาหลี 
#ขอบคุณพี่ๆน้องๆและทุกคนนะคะที่ช่วยตอบคำถามเราทุกอย่าง ขอบคุณจริงๆ เจอตัวจริงได้ก็อยากจะกราบงามๆ สัก 3 ที

เอกสารแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ นะคะ คือของผู้เชิญ และตัวเรา

1) เอกสารผู้เชิญ
1.1 จดหมายผู้เชิญ ระบุดังต่อไปนี้
- ชื่อ ,อายุ ,อาชีพ,ตำแหน่ง วันเกิด เลขบัตรประชาชน เลขที่พลาสปอร์ต, สถานะ มีลูกกี่คนมาแล้ว พร้อมบอกรายละเอียดของลูก
- ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล
- ระบุทรัพย์สินที่มี มีรถกี่คัน มีบ้านกี่หลัง มีที่ดินกี่แปลง
- ระบุความสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้นที่รู้จักกัน ช่องทางกันติดต่อ พบกันทีไหน กี่ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาร่วมกันกี่วัน ไปเที่ยวไหนกันมาบ้าง 
- บอกจุดประสงค์การเดินไปของเรา และพร้อมบอกรายละเอียดในสิ่งที่แฟนจะต้องซัพพอร์ตเราได้ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ประกันการเดินทาง ที่อยู่ อาหารการกิน การขนส่งสาธารณะต่างๆ พร้อมค่าใช้จ่ายจิปะถะ
- ให้แฟนบอกรายละเอียดสถานที่คราวๆ ที่เราจะได้ไปเยื่อนในครั้งนี้
1.2 สำเนาพาสปอร์ต 
1.3 สำเนาการเดินทางทุกหน้า
1.4 สำเนาทะเบียนบ้าน ของทุกคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านนั้น 
1.5 เสตทเม้น 
1.6 สำเนาการครอบครองรถ , ที่ดิน หรือบ้าน
1.7 สำเนาการเสียภาษี
1.8 รูปถ่ายของตัวบ้าน และภายในบ้าน และรถ 
1.9 ใบรับรองการทำงาน ที่ระบุ ชื่อ อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน หน้าที่ทีรับผิดชอบ
--------------------------------------------------------------------
2) ส่วนตัว ของตัวเอง
2.1 จดหมายแนะนำตัว
2.1.1 Paragraph 1
- ชื่อ อายุ เลขที่บัตรประชาชน เลขที่พลาสปอร์ต วันเกิด บ้านที่ เบอร์โที อีเมล 
- ชื่อพ่อแม่ พี่น้อง อาชีพของแต่ละคน พร้อมบอกสถานะของแต่ละบุคคลด้วยว่าโสด แต่งงานแล้ว หรือตาย 
- อาชีพตนเอง ตำแหน่งาน สถานที่ทำงาน หน้าที่รับผิดชอบ (เราทำงานเป็นครูอัตราจ้างงก็ต้องระบุวันจ้าง ถึงวันหมดสัญญา)
- ระบุวันปิดและเปิดเทอม
- ระบุวันลางาน และวันที่กลับมาทำงาน
- เหตุผลการไปให้สอดคล้องกับผู้เชิญ
2.1.2 Paragraph 2
- บอกประวัติแฟนคราวๆ
- บอกความสัมพันธ์กับแฟนตั้งแต่วันแรกที่รู้จัก เจอกันที่ไหน จนกระทั้งเค้ามาหาที่ไทย สอดคล้องกับวันที่เค้ามาไทยในพาสปอร์ต เป็นจำนวนกี่ครั้ง และแต่ละครั้งใช้เวลาอยู่ด้วยกันกี่วัน ไปเที่ยวที่ไหนดันมาบ้าง 
2.1.3 Paragraph 3
- บอกเหตุผลการไปให้สอดคล้องกับจดหมายเชิญของแฟน 
- เหตุผลที่จะต้องกลับไทย บีจะบอกเหตุผลที่จะกลับไทยว่า
1) บีติดสัญญาการจ้างงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต4 และโรงเรียนบ้านคุ้ม
2) แม่เริ่มแก่แล้ว และอยู่กับตาที่อายุ 86ปี (แต่ไม่ค่อยเม้กเซ้นกับข้อนี้ แม่แก่ แล้วบีจะไปเที่ยวทำไม ปล่อยให้คนแก่อยู่บ้านกัน บีควจะอธิบายยังไงดีคะ)
3) บีมีสอบบรรจุครู ในวันที่ 23 - 25 เมษายน 60 (มีสอบยังจะไปเที่ยวอีก )
- ระบุสถานที่เราจะไปอยู่
2.2 จดหมายรับรองการทำงาน (เป็นครูอัตราจ้าง)
- ชื่อ อาชีพ ตำแหน่ง วันที่เริ่มทำงาน 
- ระบุวันหมดสัญญาจ้าง เงินเดือนที่ได้รับ
- หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบภายในโรงเรียน
- ระบุวันปิด และเปิดภาคเรียน
- ระบุวันลา และวันกลับ พร้อมบอกเหตุผลการลา (จะขอลา 2 อาทิตย์)
2.3 ใบรับรองเงินจากบัญชีแม่
2.3.1 แบงค์การันตี
2.3.2 จดหมายสปอนเซอร์ สิ่งที่ต้องระบุ
- ชื่อแม่ อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน 
- ความสัมพันธ์
- ในเอกสารบีจะให้เหตุผลไปว่า ลูกสาวจะไปเยี่ยมแฟนที่แคนนาดา และครอบครัวของแฟน ถ้าเกิดลูกสาวต้องการเงินเพิ่ม แม่สามารถโอนเงินให้ทันที
2.3.2 สำเนาบัตรประชาชนแม่ + ใบแปล
2.3.3 สำเนาบัตรข้าราชการแม่ + ใบแปล
2.3.4 ใบรับรองการทำงานของแม่ เป็นภาษาอังกฤษ
2.4 จดหมายอธิบายการเงิน
บีจะขอระบุว่า บีเริ่มเก็บเงินตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย โดยเริ่มเป็นครูสอนพิเศษที่คุมอง และเป็นติวเตอร์ฟรีแลนด์ ได้เงินเป็นรายชั่วโมง และหลังจากจบก็ได้กลับมาบ้านเป็นครูอัตราจ้าง ได้รับเงินตามสัญญาจ้าง แต่ยังเป็นครูสอนพิเศษอยู่ ส่วนที่ทางสถานฑูตเห็นเงินก้อนใหญ่ ๆ มาจากเงินทำศพพ่อบี ซึ่งพ่อได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ เมษา 59 และทางรัฐบาลไทยมีเงินจ่ายชดเชยให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต บีได้รับเงินส่วนแบ่งนี้มาจากหน่วยงานต้นสังกัดของพ่อ คือ สพม.29 และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
2.5 ทะเบียนบ้าน + ใบแปล (แปลทุกคนที่อยู่ในเล่ม)
2.6 บัตรประชาชนตนเอง + ใบแปล
2.7 ใบมรณะบัตร + ใบแปล
2.8 ใบประกอบวิชาชีพ + ใบแปล
2.9 บัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพ + ใบแปล
2.10 ใบตรวจสุขภาพภาษาอังกฤษ
2.11 ทรานสคลิปภาษาอังกฤษ
2.12 สเตทเม้น + สมุดบัญชีตัวจริง (กว่าจะถึงวันที่ยื่นบีจะมีเงินอยู่แสนนิดๆ)
2.13 สำเนาการครอบครองรถ ถ่ายเอกสารหน้าปก หน้าชื่อเจ้าของรถ และหน้าที่เสียภาษีรถ + ใบแปลการเป็นเจ้ารถ ขอที่ขนส่ง ต้องระบุชื่อคนเป็นเจ้าของรถ (ครั้งที่แล้วขนส่งไม่ระบุให้)
2.14 คำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ในการจ้างงานบี + ใบแปล
2.15 รูปถ่ายยืนความสำพันธ์ พร้อมระบุเวลา สถานที่ และบอกว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่เจอกัน

สถานะของบีตอนนี้นะ บีเป็นครูอัตราจ้าง สัญญาจ้าง 3 ปี จ้างกับ สพป.อบ4 และโรงเรียน ได้รับเงินเดือนประจำหมื่นกว่าบาท และรับสอนพิเศษ รายได้สอนพิเศษเฉลี่ยอยู่ที่ 6000 - 8000 บาท/เดือน ไม่แน่นอน แม่เป็นราชการครู พ่อเสียชีวิตแล้ว พี่ชายเป็นเจ้าของธุรกิจ บีอายุ 25 เพิ่งจบได้ 2 ปี ทรัพย์สินที่มี บีมีแค่นี้ รถไม่ได้ผ่อนงวด จ่ายสด บีไม่มีหนี้ ไม่มีบัตรเคตรดิต มีแต่บัตรATM ทรัพย์สินที่คนอายุ 25 ปีอย่างหนูหาได้มีแค่นี้แหละ ต้องเพิ่มทรัพย์สินส่วนไหนอีกมั้ยคะ ?

Credit: Chloe B. Noconverse

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0