Sign in to follow this  
Followers 0

ตอนนี้เตรียมเอกสารของผู้สปอนเซอร์

1 post in this topic

ตอนนี้เตรียมเอกสารของผู้สปอนเซอร์ และเอกสารของพยายานที่มีสัญชาติออสเตรเลียรับรองความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วพร้อมให้ JP ลงนามเรียบร้อยแล้ว มีกำหนดมั้ยคะว่าจะต้องยื่นเอกสารขอวีซ่า partner ภายในกี่วันหลังจากที่ลงนาม ซึ่งอาจจะยื่นเอกสารจากทั้งในไทยหรือจากออสเตรเลียนะคะ เพราะเกรงว่าถ้าจะยื่นล่าช้า มีเอกสารบางอย่างที่ไทยยังติดขัดอยู่นะคะ จะเป็นอะไรมั้ยถ้าเรายื่นช้าเกิน 90 วันนะคะ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0