Sign in to follow this  
Followers 0

อย่าแบบตกลงกันทั้งสองฝ่ายใช้เวลานานกี่เดือน?

1 post in this topic

สวัสดีค่ะมีเรื่องมาสอบถามสะใภ้ฝรั่งเศสคนที่เคยผ่านและมีประสปการณ์
คือสมุติว่า เราสามีภรรยาอยู่กินกันต่อไปไม่ใหวแล้วเลยตกลงกันดีๆทั้งสองฝ่ายว่าจะอย่าโดยที่เราฝ่ายหญิงไม่เรียกร้องเอาอะไรทั้งสิ้นมาแต่กระเป๋าก็จะเดินหนีกับกระเป๋าเท่านั้นไม่ต้องการอะไรจริงๆ (แต่งกันมาแล้วสามปีกว่า) ถ้าเราสองคนพร้อมใจกันอย่าจะใช้เวลานานใหมคะ กี่เดือน? ใด้ยินแต่ว่าถ้าหากมีการฟ้องร้องเรื่องอย่าจะยาวนานและยืดเยื้อ แต่นี่เราสองคนจะไปเซ็นแค่ใบอย่ากันไม่มีการฟ้องร้องใดๆเลยไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ใหน ขอยคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบมากค่ะ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0