Sign in to follow this  
Followers 0

Line คนนอร์เวย์นิยมใช้หรือเปล่า

1 post in this topic

สอบถามสะใภ้นอร์เวย์ค่ะ  

 อยากทราบว่าที่ นอร์เวย์ คนนิยมใช้ Line มั๊ยคะ

และมีความรู้มากเกี่ยวกับระบบมากแค่ไหน  ก่อนหน้านี้ คุยกับ หนุ่ม นอร์เวย์ ผ่าน Line ค่ะ สมมุติว่าชื่อ Mr. M

อยู่ๆ ห้อง Line ของ Mr. M  กลายเป็นห้องว่าง  เกิดจาก เปลี่ยนเบอร์ในการลงทะเบียน Line ทำให้เพื่อนที่เค้ามีอยู่ถูกลบทิ้งทั้งหมด 

มันมีวิธีกู้ ข้อมูลกลับคืนค่ะ อยากรู้หน่ะ ค่ะ ว่าเค้าตั้งใจลบ account หรือ ไม่ตั้งใจและหาวิธีกู้ไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่ Line ไม่มีนิยมใช้ใน ยุโรป    Mr.M ทำงาน บ. fmc technologies  ในความเข้าใจของเรา คิดว่าเค้าน่าจะรู้วิธีกู้ ข้อมูล แต่เพื่อนเราทำงานใน บ. line บอกว่า ถ้าอายุตั้งแต่ 35  ขึ้นไปส่วนใหญ่ไม่รู้ ..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0