Sign in to follow this  
Followers 0

แวะมาเล่าการขอวีซ่าผ่านสถานทูตค่ะ

1 post in this topic

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า....ปัจจุบันการขอวีซ่าไปประเทศฟินแลนด์ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปขอโดยตรงที่สถานทูต  เนื่องจากมีบริษัท Out Sourceระดับโลกแบบ VFS  เป็นผู้ดำเนินการด้านเอกสารทุกอย่างแทนซึ่งสะดวกรวดเร็วกว่าการยื่นผ่านสถานทูตโดยตรง   ยังไงก็ตามจะขอเล่าถึงการยื่นเอกสารขอวีซ่าผ่านสถานทูตเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้สาวๆบ้านเราได้ทราบกันนะคะ

 

      เนื่องจากปัจจุบันสถานทูตได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปยังอาคารแอทธินี ติดกับโรงแรมพลาซ่าแอทธินี ถนนวิทยุ หลายคนที่ต้องมีธุระติดต่ออาจรู้สึกไม่คุ้นเคย  แต่ก็ไปไม่ยากค่ะ  สามารถเดินทางได้โดยรถไฟฟ้า BTS ได้ตามปกติ ลงสถานีเพลินจิตแล้วเดินต่ออีกหน่อยก็ถึงแล้ว  แต่ถ้าใครเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือแท็กซี่  หากเป็นช่วงเช้าก่อน 8 โมง รถไม่ติดค่ะ  เพราะตัวเองเดินทางออกจากที่พักย่าน RCA  ใช้เวลาแค่ 15 นาทีก็ถึงแล้ว ค่าแท็กซี่ไม่ถึง หนึ่งร้อยบาท (ขึ้นทางด่วนดินแดง ลงเพลินจิต)

 

       ในการยื่นขอวีซ่าโดยตรงกับสถานทูต  ผู้ขอวีซ่าจะ "ต้องทำการนัดหมายผ่าน VFS" เท่านั้นนะคะ  เหตุผลที่ตัวเองยื่นวีซ่าผ่านสถานทูต ทั้งๆที่รู้ดีกว่า  การยื่นผ่าน VFS นั้นสะดวกกว่ามาก  เช่น  ไม่ต้องมารับเล่มเอง  สามารถติดตามสถานะได้ตลอดเวลา  เป็นต้น    ก็เพราะว่า รู้สึกคุ้นเคยและสะดวกใจที่จะยื่นเอกสารส่วนตัวโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สถานทูตเท่านั้น  อีกทั้งวี่ซ่าที่ยืนขอ เป็นวีซ่าแบบ มัลติเพิล เอ็นทรี  Multiple Entry  คือการเข้า-ออก เขตเชงเก้นหลายๆครั้งในระยะเวลาวีซ่าที่กำหนด  เช่น 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี  และมีข้อสงสัยจะซักถามเจ้าหน้าที่โดยตรงหลายข้อ  

ซึ่งก็ทำให้ทราบว่า ปัจจุบันจดหมายเชิญไม่จำเป็นต้องเป็นตัวจริงแล้วนะคะ  สามารถให้ผู้เชิญเขียนและลงลายมือชื่อ แล้วสแกนส่งผ่านอีเมล์ได้เลย  เราสามารถปริ้นต์จดหมายเชิญจากอีเมล์ใช้ได้โดยตรง  และ  การยื่นวีซ่าผ่านสถานทูตนี้  จะใช้เวลาพิจารณานานกว่าการยื่นผ่าน VFS อีกด้วยค่ะ   เช่น  ในกรณีที่เราแต่งงานแล้วยื่นวีซ่าไปเยี่ยมสามี  หากยื่นผ่าน VFS จะใช้เวลาพิจารณาเพียง 3-5  วันทำการเท่านั้น   แต่ถ้ายื่นผ่านสถานทูตจะใช้เวลาพิจารณา 15 วัน  ทั้งที่ก่อนหน้านี้แม้ยื่นผ่านสถานทูตก็จะใช้เวลาพิจารณาเพียง 3-5 วันค่ะ  (ไม่งงเนาะ)

 

     ดังนั้นสรุปได้ว่า การทำวีซ่ามาประเทศฟินแลนด์ยื่นผ่าน VFS  สะดวกกว่าด้วยประการทั้งปวง  แต่สำหรับตัวเองก็ยังยืนยันว่าครั้งต่อไปก็จะไปยื่นที่สถานทูตเช่นเดิมค่ะ

 

  สงสัยจะชอบความลำบาก

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0